Gizlilik Politikası

 A. Giriş

Bu gizlilik politikası ile adsense-turkce.blogspot.com (Gizlilik politikasında “AdSense Türkçe Blog”, “biz”, “site” veya “sitemiz” olarak anılacaktır) üzerinden kullanıcıların AdSense Türkçe Blog’da bulunan kişisel bilgilerinin kullanımı ve korunması düzenlenmektedir.

B. Kişisel Bilgilerin Toplanması

Aşağıdaki türden kişisel bilgileri toplanabilir, saklanabilir ve kullanılabiliriz:
 1. Coğrafi konum, tarayıcı türü ve versiyonu ile işletim sistemi dahil bilgisayarınız hakkında bilgiler;
 2. Yönlendiren kaynak, ziyaret süresi, sayfa görüntülemeleri ve sitede gezinme yolları dahil siteyi ziyaretiniz ve kullanımınız ile ilgili bilgiler;
 3. İletişim formunu doldururken vermiş olduğunuz iletişim içeriği, ad ve e-posta adresi gibi bilgiler;
 4. Ne zaman, ne sıklıkta ve hangi koşullarda kullandığınız dahil, sitemizi kullanırken oluşturulan bilgiler;
 5. Bize gönderdiğiniz diğer tüm kişisel bilgiler.
Google Analytics kapsamı dışında kalmak istiyorsanız şu sayfayı inceleyin.
Yandex.Metrica kapsamı dışında kalmak istiyorsanız şu sayfayı inceleyin.

C. Kişisel Bilgilerin Kullanılması

Kişisel bilgilerinizi aşağıdaki amaçlar için kullanabiliriz:
 1. Sitemizi analiz etmek ve yönetmek;
 2. Sitemizi sizin için kişileştirmek;
 3. Diğer amaçlar için
Kişisel bilgilerinizi hiçbir üçüncü tarafa pazarlamayacağız.

D. Çerezler

AdSense Türkçe Blog'da diğer tüm siteler gibi çerezler kullanır. Çerez, bir web sitesi ziyaret edildiğinde sabit sürücüde veya tarayıcı klasöründe depolanan metin dosyasıdır. Çerezler aracılığı ile web sitesi ziyaretçilerine sunulan hizmetin daha hızlı ve işlevsel olması amaçlanmaktadır. Web sitesi ziyaretçisine göre kişiselleştirilmiş bir çevrimiçi ortamın sağlanması çerezler aracılığı ile mümkün olmaktadır. Ziyaretçilerimiz çerez kullanımına ilişkin tercihlerini belirleyebilmekte ve değiştirebilmektedir. Aynı şekilde ziyaretçi çerezlerin silinmesini talep etme hakkına da sahiptir.

E. Çerez Türleri

Çerezler; hizmet ettiği amaca göre, verinin saklı tutulduğu süreye göre ve oluştukları kaynaklarına göre sınıflandırılabilmektedir.

1-) Zorunlu Çerezler

Zorunlu çerezler, web sitesine ilişkin temel işlevleri etkinleştirerek web sitesinin kullanılabilir hale gelmesini sağlayan çerezlerdir. Web sitesi bu çerezler olmadan düzgün çalışmaz.

2-) Performans Çerezler

Performans çerezleri, ziyaretçilerin web sitesine ilişkin kullanım bilgilerini ve tercihlerini anonim olarak toplayan ve bu sayede web sitesinin performansının geliştirilmesine olanak sağlayan çerezlerdir.

3-) Fonksiyonel Çerezler

Fonksiyonel çerezler, kullanıcıların web sitesine ilişkin geçmiş kullanımlarından yola çıkılarak gelecekteki ziyaretlerinde tanınmalarını ve hatırlanmalarını sağlayan ve bu sayede web sitelerinin kullanıcılara dil, bölge vb. gibi kişiselleştirilmiş bir hizmet sunmasına olanak tanıyan çerezlerdir.

4-) Reklam Çerezleri

Reklam çerezleri, üçüncü taraflara ait çerezlerdir ve web sitelerinde ziyaretçilerin davranışlarını izlemek için kullanılırlar. Bu çerezlerin amaçları, ziyaretçilerin ihtiyaçlarına yönelik ilgilerini çekecek reklamların gösterilmesine yardımcı olmaktır ve sorumluluğu çerez sahibi üçüncü taraflara aittir.

F. Depolanma Sürelerine Göre Çerezler

Çerezler, verinin elde tutulma süresine göre oturum çerezleri ve kalıcı çerezler olarak ikiye ayrılmaktadır. Oturum çerezlerinin kalıcı çerezlerden farkı geçici, anlık veri bilgisi sağlamasıdır.

1-) Oturum Çerezleri

Oturum çerezleri, kullanıcının tarayıcıyı kapatması veya oturumun sona ermesi süresine kadar depolanabilecek veriler sağlamaktadır. Kısa süreli çerezlerdir.

2-) Kalıcı Çerezler

Kalıcı çerezler, çerezin kullanıcı tarafından silinme tarihine kadar veya çerez için belirli son kullanım tarihine kadar sürücüde yer alan çerezlerdir. Kalıcı çerezlerin kodlarında değişken süreli, yazılı bir son kullanma tarihi vardır.

G. Çerez Yönetimi

Çerezleri dilediğiniz gibi kontrol edebilir veya silebilirsiniz. Cihazınızda halihazırda bulunan çerezleri silmenin yanı sıra cihazınıza çerez kaydedilmesini de engelleyebilirsiniz. Ancak çerezleri siler ya da devre dışı bırakırsanız, sitede bazı özelliklerin düzgün çalışamayabileceğini hatırlatmak isteriz.

Aşağıdaki tabloda sık kullanılan bazı tarayıcılar ve çerez yöntemini nasıl yapılacağına dair resmi yardım sitelerinde yer alan yazıların bağlantıları verilmiştir.

Tarayıcı Adı Çerez Yönetimi Konusunda Resmi Yardım Sayfası**
Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647
Microsoft Edge https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
Opera https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/tr/kb/cerezleri-silme-web-sitelerinin-bilgilerini-kaldirma
Safari (iPhone & iPad) https://support.apple.com/HT201265
Safari (Mac) https://support.apple.com/guide/safari/sfri11471/mac

** Yardım sayfaları değişiklik göstermiş olabilir. AdSense Türkçe Blog bu değişiklikleri takip etmek zorunda değildir. Eğer ilgili yardım sayfası değişiklik göstermişse arama motorları aracılığı ile arama yaparak güncel yöntemlere ve yardım sayfalarına erişebilirsiniz.

H. Reklam Ortaklarımız

Sitemizdeki bazı reklamcılar çerezler ve web işaretçileri kullanabilir. Reklam ortaklarımız aşağıda listelenmiştir. Reklam ortaklarımızın her birinin, kullanıcı verilerine ilişkin politikaları için kendi Gizlilik Politikası vardır. AdSense Türkçe Blog'un her reklam ortağının Gizlilik Politikasını bulmak için bu listeye başvurabilirsiniz.


Üçüncü taraf reklam sunucuları veya reklam ağları, doğrudan kullanıcıların tarayıcısına gönderilen AdSense Türkçe Blog'da görünen ilgili reklamlarında ve bağlantılarında kullanılan çerezler, JavaScript veya Web İşaretçileri gibi teknolojileri kullanır. Bu gerçekleştiğinde IP adresinizi otomatik olarak alırlar. Bu teknolojiler, reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek ve / veya ziyaret ettiğiniz web sitelerinde gördüğünüz reklam içeriğini kişiselleştirmek için kullanılır.

AdSense Türkçe Blog'un üçüncü taraf reklamverenler tarafından kullanılan bu tanımlama bilgilerine erişimi veya kontrolü olmadığını unutmayın.

I. KVKK Kapsamındaki Haklar

Tüm veri koruma haklarınızın tamamen farkında olduğunuzdan emin olmak istiyoruz. KVKK’nın 11’inci maddesi kapsamında Türkiye'de bulunan ziyaretçilerimiz şu haklara sahiptir:
 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 
 6. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
 7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
Bir istekte bulunursanız, size yanıt vermek için bir (1) ayımız vardır. Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak üzere İletişim formumuz aracılığıyla bizimle iletişime geçebilirsiniz.

J. GDPR Kapsamındaki Haklar

Tüm veri koruma haklarınızın tamamen farkında olduğunuzdan emin olmak istiyoruz. Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Alanı içerisinde bulunan ziyaretçilerimiz şu haklara sahiptir:

Erişim hakkı: Kişisel verilerinizin kopyalarını isteme hakkına sahipsiniz.

Düzeltme hakkı: Yanlış olduğuna inandığınız bilgileri düzeltmemizi talep etme hakkına sahipsiniz. Ayrıca, eksik olduğuna inandığınız bilgileri doldurmamızı talep etme hakkına da sahipsiniz.

Silme hakkı: Belirli koşullar altında kişisel verilerinizi silmemizi talep etme hakkına sahipsiniz.

İşlemeyi kısıtlama hakkı: Belirli koşullar altında kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtlamamızı talep etme hakkına sahipsiniz.

İşlemeye itiraz etme hakkı: Belirli koşullar altında kişisel verilerinizi işlememize itiraz etme hakkına sahipsiniz.

Veri taşınabilirliği hakkı: Topladığımız verileri belirli koşullar altında başka bir kuruluşa veya doğrudan size aktarmamızı talep etme hakkına sahipsiniz.

Bir istekte bulunursanız, size yanıt vermek için bir (1) ayımız vardır. Bu haklardan herhangi birini kullanmak isterseniz, İletişim formumuz aracılığıyla bizimle iletişime geçebilirsiniz.

K. CCPA Kapsamındaki Haklar

Tüm veri koruma haklarınızın tamamen farkında olduğunuzdan emin olmak istiyoruz. Kaliforniya'da bulunan ziyaretçilerimiz şu haklara sahiptir:
 1. Kullanıcının kişisel verilerini toplayan bir işletmenin, kullanıcılar hakkında topladığı kategorileri ve belirli kişisel veri parçalarını ifşa etmesini isteme. 
 2. Bir işletmenin, topladığı kullanıcı hakkındaki tüm kişisel verileri silmesini isteme. 
 3. Kullanıcının kişisel verilerini satan bir işletmenin, kullanıcının kişisel verilerini satmamasını talep etme. 
Bir istekte bulunursanız, size yanıt vermek için bir (1) ayımız vardır. Bu haklardan herhangi birini kullanmak isterseniz, İletişim formumuz aracılığıyla bizimle iletişime geçebilirsiniz.

L. Çocukların Bilgileri

Önceliğimizin bir başka kısmı da interneti kullanırken çocukların korunmasıdır. Ebeveynleri ve velileri çevrimiçi etkinliklerini gözlemlemeye, katılmaya ve/veya izlemeye ve yönlendirmeye teşvik ediyoruz.

AdSense Türkçe Blog, 13 yaşın altındaki çocuklardan bilerek herhangi bir Kişisel Tanımlanabilir Bilgi (PII) toplamaz. Çocuğunuzun web sitemizde bu tür bilgileri sağladığını düşünüyorsanız, hemen İletişim formumuz aracılığıyla bizimle iletişime geçmenizi şiddetle tavsiye ederiz. Bu tür bilgileri derhal kayıtlarımızdan çıkarmak için elimizden geleni yapacağız.

M. Bilgilerin Güncellenmesi

Hakkınızdaki kişisel bilgilerin düzeltilmesi veya güncellenmesi gerektiğinde lütfen İletişim formumuz aracılığıyla bize bildirin.

N. Değişiklikler

AdSense Türkçe Blog bu gizlilik politikasını istediği zaman değiştirerek yeni versiyonu site üzerinde yayımlayabilir. En güncel sürüm için bu sayfayı kontrol edebilirsiniz.

AdSense Türkçe Blog'u ziyaret eden her kullanıcı, AdSense Türkçe Blog'un gizlilik politikası hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır.

Son güncelleme: 25.11.2021